A Közérdekű adatok az alábbi linken érhetőek el:  Link

A hatályos rendeltek megtalálhatóak a Nemzeti Jogszabálytár www.njt.hu oldalon, az "Önkormányzati rendeletek" menüpont alatt, valamint az alábbi linken is elérhetőek a II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok menüpont alatt: Link

Képviselő-testületi és Bizottsági ülések, valamint Polgármesteri döntések jegyzőkönyvei az alábbi linken érhetőek el a II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 2.6. Döntéshozatal, ülések menüpont alatt: Link

Barabás Község Önkormányzata Polgármesterének 7/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Barabás Község Önkormányzata Polgármesterének 6/2021. (IV.8.) önkormányzati rendelete az avar és a kerti hulladékok nyílttéri égetéséről

Barabás Község Önkormányzata Polgármesterének 5/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztviselői illetményalap 2021. évi megállapításáról

Barabás Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésről

Barabás Község Önkormányzata Polgármesterének 12/2020. (XII. 10.) Önkormányzati Rendelet a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Barabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020.(X.29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról

Barabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról

Barabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Barabás község Önkormányzata képviselő-testületének 9/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Barabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018.(VIII.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Barabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017.(XII.27.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről (2020.12.11-től hatályos egységes szerkezetben)

Barabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Barabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017.(VIII.24.) önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép- érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

Barabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017.(V.25.) önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztviselők napjáról

Barabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2016.(XII.22.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról

Barabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 8/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint a fizetendő díjak mértékéről

Barabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 3/2016.(IV.7.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők juttatásáról

Barabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2016.(III.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól (2021.03.01-től hatályos egységes szerkezetben)

Barabás község Önkormányzata képviselő-testületének a 8/2015.(X.5.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról (2021.02.27-től hatályos egységes szerkezetben)

Barabás község Önkormányzata képviselő-testületének az 5/2015.(III.26.) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, az avar és a kerti hulladékok nyílttéri égetéséről (2021.01.01-től hatályos egységes szerkezetben)

Barabás község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület tagjainak tiszteletdíjáról

Barabás község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2014.(XII.15.) önkormányzati rendelete a szilárd és a nem közműves háztartási hulladékról (2017.12.15-től hatályos egységes szerkezetben)

Barabás község Önkormányzata Képviselő-testületének a 6/2014.(VIII.4.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám- megállapítás szabályairól

Barabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 6/2013.(V.15.) számú rendelet Barabás Község sportjáról

Barabás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.10.) r e n d e l e t e Barabás Község jelképeinek megalapításáról és használatuk rendjéről

Barabás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012.(II. 10.) r e n d e l e t e a piacról és vásárokról

Barabás Község Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2012. (II.10.) rendelete a temetőről és a temetkezés rendjéről

Barabás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010 (II.11.) r e n d e l e t e a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról

Barabás Község Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2009.(IX.28.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (2018.01.01-től hatályos egységes szerkezetben

Barabás Község Önkormányzata 5/2003 (V.21) rendelete a közmeghallgatás eljárási szabályairól

Barabás Község Önkormányzata 3/2003 (III.5) rendelete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

Barabás Község Önkormányzata 7/1999 (VI.17) rendelete a helyi jelentőségű építészeti örökség védetté nyilvánításáról

Barabás Község Önkormányzata 5/1994 (VIII.17) rendelete a helyi jelentőségű természeti érték védetté nyilvánításáról