A Közérdekű adatok az alábbi linken érhetőek el:  Link

A hatályos rendeltek az alábbi linken is elérhetőek a II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok menüpont alatt: Link

Képviselő-testületi és Bizottsági ülések jegyzőkönyvei az alábbi linken érhetőek el a II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 2.6. Döntéshozatal, ülések menüpont alatt: Link

12/2020. (XII. 10.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

7/2020.(X.29.) önkormányzati rendelet a szociális célú tűzifa támogatásról

6/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról

4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet a köztisztviselői illetményalap 2020. évi megállapításáról

1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

5/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelet a helyi adókról

9/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelet az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

5/2018.(VIII.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

14/2017.(XII.27.) önkormányzati rendelet a településkép védelméről (2020.12.11-től hatályos egységes szerkezetben)

8/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelet a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

6/2017.(VIII.24.) önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

5/2017.(V.25.) önkormányzati rendelet a közszolgálati tisztviselők napjáról

15/2016.(XII.22.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról

8/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint a fizetendő díjak mértékéről

3/2016.(IV.7.) önkormányzati rendelet a köztisztviselők juttatásairól

2/2016.(III.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól (2020.03.01-től hatályos egységes szerkezetben)

8/2015.(X.5.) önkormányzati rendelet a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról (2020.12.11-től hatályos egységes szerkezetben)

5/2015.(III.26.) önkormányzati rendelet a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, az avar és a kerti hulladékok nyílttéri égetéséről (2021.01.01-től hatályos egységes szerkezetben)

1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet a képviselő- testület tagjainak tiszteletdíjáról

11/2014.(XII.15.) önkormányzati rendelet a szilárd és a nem közműves háztartási hulladékról (2017.12.15-től hatályos egységes szerkezetben)

6/2014.(VIII.4.) önkormányzati rendelet a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám- megállapítás szabályairól

6/2013.(V.15.) számú rendelet Barabás Község sportjáról

5/2012.(II.10.) r e n d e l e t Barabás Község jelképeinek megalapításáról és használatuk rendjéről

4/2012.(II. 10.) r e n d e l e t a piacról és vásárokról

3/2012. (II.10.) rendelet a temetőről és a temetkezés rendjéről

1/2010 (II.11.) r e n d e l e t a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról

11/2009.(IX.28.) rendelet a Helyi Építási Szabályzatról (2018.01.01-től hatályos egységes szerkezetben)

5/2003 (V.21) rendelet a közmeghallgatás eljárási szabályairól

3/2003 (III.5) rendelet a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

7/1999 (VI.17) rendelet a helyi jelentőségű építészeti örökség védetté nyilvánításáról

5/1994 (VIII.17) rendelet a helyi jelentőségű természeti érték védetté nyilvánításáról