A Közérdekű adatok az alábbi linken érhetőek el:  Link

A hatályos rendeltek megtalálhatóak a Nemzeti Jogszabálytár www.njt.hu oldalon, az "Önkormányzati rendeletek" menüpont alatt, valamint az alábbi linken is elérhetőek a II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok menüpont alatt: Link

Képviselő-testületi és Bizottsági ülések, valamint Polgármesteri döntések jegyzőkönyvei az alábbi linken érhetőek el a II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 2.6. Döntéshozatal, ülések menüpont alatt: Link

Barabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024.(V.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetésének zárszámadásáról

Barabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Barabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024.(II.15.) önkormányzati rendelete a köztisztviselői illetményalap 2024. évi megállapításáról

Barabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023.(XI.02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Barabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023.(IX.14.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról

Barabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023.(V.18.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

Barabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023.(V.18.) önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Barabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023.(V.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról

Barabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023.(III.16.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Barabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023.(II.14.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről (2024.02.22-től hatályos egységes szerkezetben)

Barabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023.(II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Barabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022.(VIII.1.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról

Barabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022.(V.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Barabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól (2024.03.01-től hatályos egységes szerkezetben)

Barabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022.(II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Barabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X.7.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról

Barabás Község Önkormányzata Polgármesterének 7/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Barabás Község Önkormányzata Polgármesterének 12/2020. (XII. 10.) Önkormányzati Rendelet a helyi közművelődési feladatok ellátásáról (2022.05.24-től hatályos egységes szerkezetben)

Barabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Barabás község Önkormányzata képviselő-testületének 9/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Barabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018.(VIII.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Barabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017.(XII.27.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről (2020.12.11-től hatályos egységes szerkezetben)

Barabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Barabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017.(VIII.24.) önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép- érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

Barabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017.(V.25.) önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztviselők napjáról

Barabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2016.(XII.22.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról

Barabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 8/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint a fizetendő díjak mértékéről

Barabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 3/2016.(IV.7.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők juttatásáról

Barabás község Önkormányzata képviselő-testületének a 8/2015.(X.5.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról (2023.08.15-től hatályos egységes szerkezetben)

Barabás község Önkormányzata képviselő-testületének az 5/2015.(III.26.) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, az avar és a kerti hulladékok nyílttéri égetéséről (2021.01.01-től hatályos egységes szerkezetben)

Barabás község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület tagjainak tiszteletdíjáról

Barabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 6/2013.(V.15.) számú rendelet Barabás Község sportjáról

Barabás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.10.) r e n d e l e t e Barabás Község jelképeinek megalapításáról és használatuk rendjéről

Barabás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012.(II. 10.) r e n d e l e t e a piacról és vásárokról

Barabás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010 (II.11.) r e n d e l e t e a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról

Barabás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(IX.28.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (2022.06.25-től hatályos egységes szerkezetben

Barabás Község Önkormányzata 5/2003 (V.21) rendelete a közmeghallgatás eljárási szabályairól

Barabás Község Önkormányzata 3/2003 (III.5) rendelete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

Barabás Község Önkormányzata 7/1999 (VI.17) rendelete a helyi jelentőségű építészeti örökség védetté nyilvánításáról