„Tegyünk együtt a jövőért!”

KEHOP-1.2.1-18-2018-00079

 

Projekt címe: "Tegyünk együtt a jövőért!"

Kedvezményezett: Barabás Község Önkormányzata

Támogatás összege: 11.000.000,- Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

A projekt megvalósításának kezdete: 2019.09.01.

A projekt zárása: 2022.01.31.

Projekt azonosító száma: KEHOP-1.2.1-18-2018-00079

Forrás: Kohéziós alap

 

A PROJEKT BEMUTATÁSA

A projekt célja

A projekt célja, hogy a lakosság szélesebb körben megismerhesse az éghajlatváltozás hazánkat érintő hatásait. Jelentős probléma, hogy a településen élők klímatudatossága, valamint az éghajlatváltozás helyi hatásairól való ismerete nagyon alacsony szintű.

Ennek okai között említendő a lakosság tőkeszegénysége, így az ezzel kapcsolatos beruházásokat nem tudja végrehajtani még akkor sem, ha ismerné a különböző klímaváltozás adaptációs eljárásokat, megújuló energiaforrások hatékony működési elveit, mely a klímaváltozás elleni védekezés egyik nélkülözhetetlen eleme.  

A médiában még ma is kevés szó esik a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásról. E pályázat megvalósulásával a tájékoztatás, ismeretterjesztés terén szeretnénk változást indukálni, hogy a szükséges alaptudás birtokába kerüljön a lakosság, ezáltal lerakni az alapokat az energiatudatosság elterjedése mellett. Emiatt kiemelt fontosságú, hogy a klímaváltozással kapcsolatos ismeret átadás megtörténjen.

A tevékenységek során a lakosság megismerkedik az éghajlatváltozás helyi hatásaival, a megújuló energiaforrások használatának lehetőségeivel, energiahatékonysági módszerekkel, melyek a klímaváltozás mérsékléséhez járulnak hozzá. A projekt végrehajtásának hatására egy felelős magatartásforma alakulhat ki az emberekben, önmaguk és a környezetük iránt egyaránt.

Az ismeretterjesztés terén az interaktív tevékenységeket helyezzük előtérbe. Fontosnak tartjuk a motiváló tevékenységek szervezését, hogy az érdektelenséget és az alacsony részvételt elkerüljük.

További célkitűzésünk, hogy a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztás, valamint széleskörű szemléletformálási programok megvalósuljanak, ezáltal hozzájáruljunk az Európai Bizottság 2013 áprilisában nyilvánosságra hozott éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra vonatkozó uniós stratégia tervezetéhez valamint a Magyarországi Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiához.

 

A projekt célcsoportja

A primer célcsoport természetesen a lakosság, melyen belül különösen fontos és kiemelt célcsoportnak tekintjük az önkormányzati dolgozókat, a településen működő intézmények dolgozóit, a munkáltatókat és a civil szervezetek munkatársait, hiszen az ő közvetítőszerepük a szemléletformálásban igen jelentős.

A lakosság körében igyekszünk minden korosztályt megszólítani, ugyanakkor nagyon fontos célcsoport a fiatalok, hiszen a gyerekkorban elsajátított szemlélet, gyakorlat, természethez és környezetünkhöz való attitűd hosszú  távon jelentősen hozzájárul a projekt céljainak eléréséhez. Így tevékenységeink között kifejezetten óvodai és iskolai célcsoportnak szánt foglalkozások is szerepelnek.

 

A projekt keretében megvalósuló tevékenységek

A projekt céljának megvalósulását az programok segítik:

Intézményi, települési illetve több településen átívelő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása keretében:

 • ÖKO-gyerek
 • Otthon az energiában
 • Tiszta Energia Nap

Települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása:

 • Mesedélután az óvodában,
 • Te szedd! akció
 • Gyereknapi akció
 • Föld napi akció

Helyi szereplők szemléletformálása, ennek keretében: tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett intézmények munkavállalói számára:

 • Előadás a klímaváltozásról
 • Hogyan óvhatjuk meg bolygónkat? című előadás

Gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységekbe integrálható, jól alkalmazható példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása:

 • Légy energiatudatos! című verseny
 • Madarak és fák napi verseny

Települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása:

 • Televíziós hirdetések
 • Rádió megjelenés
 • Kelet-Magyarország napilapban történő megjelenés

Ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, terjesztése

Szakirányú tanulmányi kirándulás megszervezése és lebonyolítása

 • Szakmai tanulmányút a debreceni Megújuló Energia Parkba

 

 

Riport Toldi Zoltánnal