Barabás Község Településrendezési Tervének módosításához (M3 módosítások 2021):

- Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció és

- Országos, kiemelt térségi és megyei övezetek területi határolása