Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Barabás Község Önkormányzata 2022. március 24. napjától (csütörtök) újra a 4937 Barabás, Árpád út 7-9. szám alatti Önkormányzati Hivatalban fogadja az ügyfeleket.

A felújítás ideje alatt tanúsított együttműködésüket és megértésüket köszönjük.

A felújításnak köszönhetően megújult környezetben tudjuk fogadni az ügyfeleket.

Barabás, 2022. március 24.

                                                                       Tisztelettel:

                                                                                                              Daróczi Gábor sk.

                                                                                                                  polgármester

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a Kedves Betegeket, hogy 2022. január 01. napjától

a háziorvosi ellátást Dr. Cserhalmi Sándor orvos látja el

az alábbiak szerint:

 

                                          Barabás         Gelénes          Vámosatya

           Hétfő              900 - 1200

           Kedd                                      1300 - 1600

           Szerda                                     900 - 1030        1030 - 1200

           Csütörtök                                                         1400 - 1700

           Péntek            900 - 1200

Felhívom a baromfitartó gazdák figyelmét, hogy a baromfiállományok madárinfluenza vírussal történő fertőződés kockázatának csökkentése érdekében Magyarország magas kockázatúnak azonosított megyéi esetében, többek között Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén található valamennyi állattartóra vonatkozóan az Országos Főállatorvos azonnali hatállyal elrendelte a baromfik zártan tartását.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a baromfi-állományokat vagy az állattartó épületbe bezártan kell tartani, vagy ha a baromfi istálló kifutóval rendelkezik megengedett a kifutóba történő kiengedése az állatoknak, de csak akkor, ha a kifutó felülről és oldalról megfelelő erősségű madárhálóval védett.

A tartott baromfik vadmadárral történő érintkezését ki kell zárni.

A fent leírt kötelezettség betartása azért is fontos, mivel a megyében is megállapításra került a madárinfluenza. Az eredményes védekezés egyik fontos eleme a zárt tartás, ezért az előírtak betartásáról gondoskodni szíveskedjen.

                                                                                          dr. Tamás Péter Ferenc

                                                                                              megyei főállatorvos

                                                                                  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

                                                                                                 Kormányhivatal

Barabás Község közigazgatási területén a vegyes hulladék elszállítása, az előző évekhez hasonlóan, 2022-ben is pénteki napokon történik. 2022-ben ünnepnap miatt áthelyezett szállításra nem kerül sor.

 

Szelektív hulladék gyűjtésének időpontjai: január 12., február 09., március 09., április 06., május 04., június 01., június 29., július 27., augusztus 24., szeptember 21., október 19., november 16., december 14.

 

Zöldhulladék gyűjtésének időpontjai: január 07., január 21., április 15., május 20., június 17., július 15., augusztus 12., szeptember 16., október 14., november 18. (Zöldhulladékhoz rendszeresített zsák az önkormányzatnál kérhető. A zöldhulladékot a kijelölt gyűjtőhelyre kell szállítani a zöldhulladék elszállítását megelőző napon. kérjük, hogy zöldhulladék szállítási igényét egyeztesse az önkormányzattal.)

 

Lomtalanítási tájékoztató: a lomtalanítást 2020. évtől a szolgáltató házhoz menő lomtalanítás keretében végzi el. A házhoz menő lomtalanítás a szolgáltatóval előre egyeztetett időpontban, évente egy alkalommal vehető igénybe. Egyeztetésre nyitva álló időszak: 2022.02.01. - 2021.03.31. 

 

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Érintetteket, hogy az egyes kormányrendeleteknek a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer továbbfejlesztésével összefüggő módosításáról szóló 205/2021.(IV.29.) Korm. rendelet 2021. május 14-től hatályon kívül helyezte a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet gyermekvédelmi ellátások igényléséhez kapcsolódó kérelem és egyéb mellékleteit (3-8. és 15-16. számú mellékletek)

A módosítás szerint az ellátások kérelem nyomtatványait és az igényléshez kapcsolódó egyéb nyomtatványokat a miniszter által e célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani, kitölteni. A formanyomtatványokat a kormányzati portálon, emellett - attól függően, hogy az ellátás megállapítása mely hatóság, szerv hatáskörébe tartozik - a kormányhivatal, vagy a települési önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

A "Formanyomtatvány a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához", illetve a "Környezettanulmány Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához" elnevezésű formanyomtatvány az előírásoknak megfelelően közzétételre kerül.