Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Barabás Község Önkormányzata Polgármesterének az avar és a kerti hulladékok nyílttéri égestéséről szóló 6/2021.(IV.16.) önkormányzati rendelete alapján, az avar és a kerti hulladékok nyílttéri égetése Barabás Község belterületén az alábbiak szerint lehetséges:

 "1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet célja az avar és kerti hulladék belterületen történő nyílttéri égetésére vonatkozó olyan helyi szabály megállapítása, ami a levegő tisztaságának védelmét elvárható módon biztosítja, elősegítve a társadalmi együttélés szabályainak betartását, egymás szükségtelen zavarásának csökkentését.

2.§ A rendelet területi hatálya Barabás község belterületére terjed ki.

3.§ A rendelet személyi hatálya Barabás község belterületén avart, kerti hulladékot szabadban égető személyekre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

4.§ E rendelet alkalmazásában:

a) avar és kerti hulladék: az ingatlanokon (ideértve a közterületeket is), azok tisztántartása, ápolása, gondozása, vagy egyéb kertészeti munkálatok végzése során keletkezett fű, lomb, ág, gyökérmaradvány, szár, levél, kaszálék, és egyéb növénymaradvány (a továbbiakban: kerti hulladék), ide nem értve a lábon álló száraz növényzetet.

b)belterület: a település közigazgatási területének elsősorban összefüggő, beépített, illetőleg beépítésre szánt területeket tartalmazó kijelölt része, azon ingatlanok melyek földhivatali nyilvántartás szerinti helyrajzi száma nem 0 számjeggyel kezdődik.

c) ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, tulajdonközösség, aki az ingatlant használja függetlenül attól, hogy tulajdonosa, haszonélvezője, birtokosa, kezelője, használója, bérlője az ingatlannak.

3. Avar és kerti hulladék égetésének szabályai

5.§ A település területén az avar és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni szükséges.  Égetéssel csak a nem komposztálható (nem lebomló), illetve a komposztálásra alkalmatlan (pl.: vírusos, baktériumos, gombás vagy egyéb fertőzött) avar és kerti hulladék ártalmatlanítható.

6.§ Az avar és kerti hulladék belterületen történő nyílttéri égetése április 15-től június 30-ig és szeptember 1-től november 15-ig – ünnepnapok és vasárnap, valamint az elrendelt füst-ködriadó kivételével – hétfőtől, szombatig, 8:00 órától, 18:00 óráig megengedett.

7.§ (1) Nyílttéri égetés során a meteorológiai viszonyokra folyamatosan figyelemmel kell lenni. Égetni csak szélcsendes időben szabad. Tilos az avar és kerti hulladék égetése a 6.§-ban engedélyezett időszakon kívül, valamint szeles, párás, ködös, esős időben.

   (2) Az avart és kerti hulladékot égetni nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett a tűzvédelmi előírások betartásával csak olyan helyen és területen szabad, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

   (3) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg eloltható.

   (4) A füstképződés csökkentése érdekében a nem komposztálható avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell. Nyers, megázott avar és kerti hulladék égetése tilos.

   (5) Az égetendő növényi hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, állati vagy ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot.

   (6) Az égetés végén a tüzet el kell oltani a parázslást maradéktalanul meg kell szüntetni.

8.§ Általános tűzgyújtási tilalom idején a belterületi égetés is tilos.

4. Eljáró hatóságok és jogkövetkezmények

9.§ (1) Aki az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó előírásokat nem tartja be hulladékgazdálkodási bírsággal, valamint levegőtisztaság-védelmi bírsággal sújtható.

   (2) Az (1) bekezdésben meghatározott bírság összegére a mindenkor hatályos jogszabályok – jelenleg a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet – valamint a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szabályai vonatkoznak.

5. Záró rendelkezések

10.§ (1) Ez a rendelet 2021. április 15-én lép hatályba.

   (2) Ez a rendelet hatályát veszti a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről rendelkező jogszabály hatálybalépésének napján.”                    

O - O - O - O - O - O - O - O - O - O - O

A Rendszer Kontroll Kft. tájékoztatója:

Ezúton tájékoztatjuk, és egyben értesítjük Önöket, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművel kötött együttműködési megállapodás alapján 2021. január 1-től a Nyugati főcsatorna használatához szükséges Gátfelhajtási engedélyek (Gátközlekedési engedélyek) kizárólagosan az alábbiak szerint vásárolhatók meg (bankkártyás fizetéssel, On-Line vásárlással, Applikáción keresztül):

A szükséges Gátfelhajtási engedély jelenleg az elektronikus jegyvásárlási platformon keresztül vásárolható meg, hamarosan elérhetővé válik a jegy fizikai megvásárlásának lehetősége. Az értékesítési partnereink listájáról hamarosan értesítjük Önöket!.

A bevezetésre kerülő új rendszer első komponense a Nyugati főcsatorna, amelyen a közlekedéshez kiadott, névre és adott járműre szóló engedély vagy vendégkártya szükséges.

A gátközlekedési, gátfelhajtási engedély megvásárlásának On-Line felülete a: http://gatfelhajtasiengedely.hu/  weboldalon érhető el.

Amennyiben az Engedély kérő még nem vásárolt a gatfelhajtasiengedely.hu weboldalon, akkor a vásárlási folyamat megkezdésének érdekében először regisztrálnia szükséges magát!

A sikeres regisztrációt, és annak megerősítését követően tud bejelentkezni a felületre, és megvásárolni a kiválasztott Gátfelhajtási engedély típust.

A Gátfelhajtási engedély megvásárlását, és elektronikus úton történő kifizetését követően a Számla automatikusan kiállításra kerül az Engedély megvásárlójának részére, melyet emailben küld meg a rendszer.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Nyugati főcsatorna töltése kiemelt, és folyamatos ellenőrzés alatt áll, mely ellenőrzések során az illetékes szervek, hatóságok, és feljogosított személyek ellenőrzik a szükséges Gátfelhajtási engedély meglétét, és annak érvényességét.

Kérjük, kímélje meg Magát az ezzel járó kellemetlenségektől, birságtól, eltiltástól!

Az okos telefonokra letölthető applikáció hamarosan elérhető lesz Android és iOS eszközön egyaránt.

Amennyiben 3.5 tonna összsúlytól nagyobb járművel, vagy mezőgazdasági területművelés céljából szeretne a töltésen közlekedni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal!

Jelen levelemhez csatoltan megküldöm a Gátfelhajtási engedély Jegyvásárlási útmutatóját további szíves felhasználás céljából!

Amennyiben a rendszer használatával kapcsolatosan bármilyen kérdése merülne fel, vagy problémába ütközne, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz bizalommal, az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen, vagy a +36 (70) 427-7405-ös telefonszámon.

 O - O - O - O - O - O - O - O - O - O - O

Tájékoztatjuk a Kedves Betegeket, hogy 2021. január 01. napjától

a háziorvosi ellátást, helyettes orvos megbízásával Barabás Község Önkormányzata biztosítja,

melynek alapján a rendelési idő az alábbiak szerint módosul:

Kedd              Barabás          12.00 – 14:00

Szerda           Gelénes          12.00 – 14:00

Csütörtök      Vámosatya     12.00 – 14:00 

Helyettes háziorvos:

Dr. Révész Bernadett

06-30/701-5246

O - O - O - O - O - O - O - O - O - O - O

Barabás Község közigazgatási területén a vegyes hulladék elszállítása, az előző évekhez hasonlóan, 2021-ben is pénteki napokon történik. 2021-ben ünnepnap miatt a 2021.01.01. napi szállításra 2021.01.02-án szombaton kerül sor.

 

Szelektív hulladék gyűjtésének időpontjai: január 13., február 10., március 10., április 07., május 05., június 02., június 30., július 28., augusztus 25., szeptember 22., október 20., november 17., december 15.

 

Zöld hulladék gyűjtésének időpontjai: január 08., január 22., április 16., május 21., június 18., július 16., augusztus 13., szeptember 17., október 15., november 19. (A zöld hulladékot a posta mellett található szelektív hulladékgyűjtő szigethez kell szállítani a zöld hulladék elszállítását megelőző napon. Zöld hulladékhoz rendszeresített zsák az önkormányzatnál vehető át.)

 

Lomtalanítási tájékoztató: a lomtalanítást 2020. évtől a szolgáltató házhoz menő lomtalanítás keretében végzi el. A házhoz menő lomtalanítás a szolgáltatóval előre egyeztetett időpontban, évente egy alkalommal vehető igénybe. Egyeztetésre nyitva álló időszak: 2021.02.01. - 2021.03.31. 

 

A vízóra fagytalanítása - videó

O - O - O - O - O - O - O - O - O - O - O

Állampapír befektetés díjmentesen és kényelmesen otthonról?

Már több mint 12 ezren éltek azzal a lehetőséggel, hogy ügyfélkapun keresztül, tehát személyes megjelenés nélkül nyithatnak állampapír vásárláshoz szükséges értékpapír számlát a Magyar Államkincstárban. Ezek az állampapír befektetéseiket otthonról intéző ügyfelek eddig már 30 milliárd forintot meghaladó összegben vásároltak állampapírt a WEBKINCSTÁR vagy a MOBILKINCSTÁR alkalmazás segítségével.

Hogyan lehet otthonról értékpapír számlát nyitni?

Ha valaki belép a www.magyarorszag.hu honlapra, akkor a jobboldali menüsor alján talál egy „Számlanyitás a Magyar Államkincstárnál” nevű menüpontot. Erre rákattintva a megfelelő űrlapok kiválasztása és kitöltése útján tud az Ügyfélkapuba már bejelentkezett magánszemély kényelmesen otthonról, az általa megválasztott időpontban normál vagy Kincstári Start-értékpapír számlát nyitni.

Mennyibe kerül a szolgáltatás?

Mind a számlanyitás, mind az értékpapír számlavezetés díjmentes. Emellett az internetes utalások esetében lehetőség van a kártyás fizetés menüpont kiválasztására. Ezzel a lehetőséggel azért érdemes élni, mert így a kincstári értékpapírszámlára történő beutalás is díjmentes az ügyfelek számára. Hasonló a helyzet a befektetett pénz visszautalásakor is, mivel a Kincstár ebben az esetben sem számít fel díjat az ügyfelei számára.

Tehát a Kincstárban otthonról, díjmentesen lehet értékpapírszámlát nyitni és vezetni, de miért éppen állampapírba fektessünk, és miért éppen a Kincstárban tegyük ezt?

A számos befektetési lehetőség közül a Kincstár kizárólag állampapír forgalmazással foglalkozik. E szűk termékkör ellenére mégis népszerű, hiszen az aktív ügyfeleink száma folyamatosan emelkedik, és már meghaladta a 430 ezret.

De miért is előnyös mind a Kincstár mind az ügyfelek számára ez a sajátos helyzet?

  • Az állampapír a legbiztonságosabb befektetés, amely ráadásul a lakossági állampapírok esetében még kiemelkedő hozamot is biztosít. Így például a szuperkötvénynek is nevezett MÁP Plusz sávosan emelkedő kamatai a teljes időszakra vetítve közel 5%-os hozamot biztosítanak a befektetői számára.
  • Az a tény, hogy a Kincstár viszonylag csak szűk termékkört forgalmaz, egyben azt is jelenti, hogy ebben a körben specialista is egyben. Ez a sajátosság többek között azt jelenti, hogy profi az ügyfelek tájékoztatásában, továbbá hogy valamennyi, forgalomban lévő állampapír megvásárolható vagy eladható a Kincstárban. Ráadásul van két olyan lakossági állampapír, amelyek kizárólagos forgalmazója a Kincstár.
    • Az egyik a Babakötvény, amely a gyermekek életkezdéséhez biztosít magas hozamú (infláció + 3%) és több módon is támogatott befektetési lehetőséget.
    • A másik a kizárólag euróért megvásárolható, az eurózóna inflációjához kötött kamatozású Prémium Euró Magyar Állampapír (PEMÁP).
  • Az értékpapírok – néhány kivételtől eltekintve – kizárólag elektronikus formában léteznek. Ez azt jelenti, hogy a nyilvántartásukhoz szükség van egy értékpapír számlavezetőre. Sok ilyen szervezet működik az országban, de ha ez a kiválasztott értékpapír forgalmazó és számlavezető a Kincstár, vagyis egy teljes mértékben állami intézmény, akkor ez a választás gyakorlatilag teljessé teszi a befektetés biztonságát.

Ha tehát valaki állampapírt kíván vásárolni, és ezt személyesen kívánja megtenni, akkor keresse a Magyar Államkincstár állampapír forgalmazó kirendeltségeit (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ugyfelszolgalatok/szolgaltatasok-megyenkent/97/), ha viszont élni kíván a modern technika adta lehetőségekkel, akkor az ügyfélkapun, illetve a WEBKINCSTÁR és MOBILKINCSTÁR szolgáltatás igénybevételével is megteheti.

O - O - O - O - O - O - O - O - O - O - O

A koronavírus járvánnyal kapcsolatos tájékoztatók és információk az alábbi oldalon érhetőek el:

koronavirus.gov.hu

O - O - O - O - O - O - O - O - O - O - O

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Barabás Község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtését és szállítását, (változatlan térítési díj ellenében)

2017. november 01. napjától a Beregvíz Kft. végzi.

A háztartási szennyvíz gyűjtése és szállítása az alábbi telefonszámon rendelhető meg:

06-20/262-3942

O - O - O - O - O - O - O - O - O - O - O