Projekt neve

Házi komposztálás Barabás Község Önkormányzatával

 Projekt leírás (általános leírás, műszaki adatok)

„Barabás Község Önkormányzata elkötelezett híve a környezetvédelemnek, kiemelt döntéshozatali szempont az önkormányzatnál a lakosság környezettudatos szemléletformálása. A háztartási hulladék kb. 30 %-a komposztálható zöld hulladék, mellyel jelentős mértékben csökkenthető a hulladéklerakókba jutó hulladék mennyisége. Barabás község lakosai a KEOP-6.2.0/A/11 jelű pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával ingyenesen juthatnak komposztáló ládákhoz és szakértő tanácsadásban részesülnek a ládák használatát illetően. A projekt során 250 darab 1 m3-es, felületkezelt tölgyfa komposztáló láda kerül kiosztásra a lakosságnak, akik vállalják, hogy 5 évig megőrzik a ládát és komposzt előállítására használják.”

 Kedvezményezett neve és elérhetősége
Barabás Község Önkormányzata
4937 Barabás, Árpád út 7-9.
Tel.: 45/705-733

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége
Energia Központ Nonprofit Kft.,
1134 Budapest, Váci út 45. A/6.
www.energiakozpont.hu
www.nfu.hu

Barabás Község közigazgatási területén a vegyes hulladák elszálítása, az előző évekhez hasonlóan pénteki napokon történik. 2018-ban a vegyes hulladék minden pénteken elszállításra kerül, ünnepnap miatt nincs áthelyezett szállítás!
Szelektív hulladék gyűjtésének időpontjai: február 07., március 07., április 04., május 02., május 30., június 27., július 25., augusztus 22., szeptember 19., október 17., november 14., december 12.
Zöldhulladék gyűjtésének időpontjai: január 30., február 02., április 17., május 15., június 12., július 10., augusztus 14., szeptember 11., október 09., november 13.
(A zöldhulladékot a posta mellett található szelektív hulladékgyűjtő szigethez kell szállítani a zöldhulladék elszállítását megelőző napon. Zöldhulladékhoz rendszeresített zsák az önkormányzatnál vehető át.)
Lomtalanításra 2018. október 01 - 05. közötti időszakban, a vegyes hulladékgyűjtés napján kerül sor (Barabás - 2018. október 05.)

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Barabás Község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtését és szállítását, (változatlan térítési díj ellenében)
2017. november 01. napjától a Beregvíz Kft. végzi.
A háztartási szennyvíz gyűjtése és szállítása az alábbi telefonszámon rendelhető meg:
06-20/262-3942

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 225. §-a szerint:
"(1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos."

        Barabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 5/2015.(III.26.) önkormányzati rendelete alapján, az alábbi napokon és az alábbi szabályok betartása mellett lehet Barabás Község belterületén növényi/kerti hulladékot égetni:

       "Az avar és a kerti hulladékok nyílttéri égetése
13. § Az avar és kerti égetésnél különösen fontos betartani az alábbi tűzvédelmi szabályokat:
(1) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni úgy, hogy az, az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.
(2) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, veszélyes hulladék, gumiféleségek, csomagoló – és festékanyagok stb).
(3) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.
(4) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
(5) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
(6) Kizárólag szélcsendes időben végezhető az égetés és kerti sütés, grillezés.
(7) A kerti művelésből keletkezett hulladékot égetés útján derült égbolt és szélmentes idő estén a településen hétfőtől- péntekig 7.00-tól - 20.00-ig, szombaton 8.00-tól - 17.00-ig lehet megsemmisíteni. (avarnak és kerti hulladéknak minősül a kertészeti munkálatok végzése során keletkezett fű, lomb, szárlevél és egyéb növényi maradványok)
(8) Az égetés befejezésével a tűzet, el kell oltani, és a parázslást meg kell szüntetni.
(9) Minden esetben tilos a tűzet őrizetlenül hagyni."


A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

Az önkormányzati rendelet a külterületen történő égetésre vonatkozóan nem alkalmazható, e tekintetben az OTSZ az irányadó!