Barabás Község Helyi Választási Bizottságának

23/2019. (X.13.) számú határozata

 Az egyéni listás önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításáról

 Barabás Község Helyi Választási Bizottsága a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött általános választásán a Szabolcs- Szatmár- Bereg megyei Barabás településen a települési önkormányzati képviselők választásáról készült szavazóköri jegyzőkönyvek alapján a települési önkormányzati képviselők választása eredményének megállapítása tárgyában meghozta a következő

 határozatot:

Barabás Község Helyi Választási Bizottsága a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött általános választásán a Szabolcs- Szatmár- Bereg megyei Barabás településen a települési önkormányzati képviselők választásának eredményét jelen határozat mellékletét képező és két eredeti példányban elkészített „Szavazóköri jegyzőkönyv a települési önkormányzati képviselők választásáról” című jegyzőkönyv szerint állapítja meg.

 Barabás Község Helyi Választási Bizottsága elrendeli a határozat közzétételét Tiszakerecsenyi Közös Önkormányzati Hivatal Barabási Kirendeltségének hirdetőtábláján, és a www.barabas.hupont.hu megnevezésű honlapján.

A határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be Barabás Község Helyi Választási Bizottságánál személyesen, levélben (4937 Barabás, Árpád út 7-9.), telefaxon (45/705-750), elektronikus levélben (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. október hó 16. napján 16.00 óráig megérkezzen.

A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen

a)      a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy

b)      a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.

A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van helye.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

a)     a kérelem a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,

b)     a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

c)      a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

 Indokolás

 A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 13. §-a szerint az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot. Ha az egyéni lista jelöltjét polgármesternek megválasztották, az egyéni listáról törölni kell, és helyébe a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.

 Az Övjt. 4. §-a alapján a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település - egyéni listás választási rendszerben - egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:

a) 100 lakosig 2 fő,

b) 1000 lakosig 4 fő,

c) 5000 lakosig 6 fő,

d) 10 000 lakosig 8 fő.

 A Ve. 306. § (2) bekezdése értelmében a helyi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát. A helyi választási iroda vezetőjének határozata értelmében Barabás településen a megválasztandó települési önkormányzati képviselők száma 6 fő.

 A Ve. 14. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.

 A Ve. 44. § (1) bekezdése értelmében a választási bizottság az ügy érdemében határozatot, az eljárás során felmerült minden egyéb kérdésben jegyzőkönyvbe foglalt döntést hoz.

 A Ve. 199. §-a kimondja, hogy a szavazatszámláló bizottság a szavazatok megszámlálását követően megállapítja a választás szavazóköri eredményét.

 A Ve. 202. § (1) bekezdése szerint a szavazóköri, valamint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni.

 A Ve. 307/N. § (1) bekezdése értelmében a helyi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesíti a polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás vagy az egyéni választókerületi választás szavazóköri eredményeit, és megállapítja a választás eredményét.

 A települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapítására szolgáló jegyzőkönyv mintáját a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet 28. melléklete állapítja meg.

 A Helyi Választási Bizottság a fenti rendelkezéseknek megfelelően a szavazóköri jegyzőkönyv alapján összesítette Barabás település választókerületben a települési önkormányzati képviselőkre leadott szavazatokat és megállapította a választás eredményét, melyet két eredeti példányban elkészített „Szavazóköri jegyzőkönyv a képviselő- testület tagjainak választásáról” című jegyzőkönyvbe foglalt.

 A Ve. 49. § (2) bekezdés értelmében a választási bizottság a határozatát - a személyes adatok kivételével - nyilvánosságra hozza. A Helyi Választási Bizottság a nyilvánosságra hozatal tekintetében a rendelkező részben foglaltak szerint intézkedett.

 A Helyi Választási Bizottság határozata a fentiekben hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésein, 241. § (1) –(2) bekezdésén, 307/P. § (2) bekezdés c) pontján alapul.

23/2019. (X.13.) határozat mellékleteként a képviselő- testület tagjainak választásának eredményjegyzőkönyve a jegyzőkönyvhöz csatolva

 Barabás, 2019. október 13.

                                                                    Kósáné Berényi Zsuzsánna

                                                                      Helyi Választási Bizottság

                                                                                         Elnöke

 kt_eredmeny_jkv_page-0001.jpg

- - - - - - - - - - o - - - - - - - - - - 

Barabás Község Helyi Választási Bizottságának

22/2019. (X.13.) számú határozata

 A polgármester választás eredményének megállapításáról

 Barabás Község Helyi Választási Bizottsága a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött általános választásán a Szabolcs- Szatmár- Bereg megyei Barabás településen a polgármester választásáról készült szavazóköri jegyzőkönyvek alapján a polgármester választás eredményének megállapítása tárgyában meghozta a következő

határozatot:

 Barabás Község Helyi Választási Bizottsága a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött általános választásán a Szabolcs- Szatmár- Bereg megyei Barabás településen a polgármester választásának eredményét jelen határozat mellékletét képező és két eredeti példányban elkészített „Szavazóköri jegyzőkönyv a polgármester választásáról” című jegyzőkönyv szerint állapítja meg.

Barabás Község Helyi Választási Bizottsága elrendeli a határozat közzétételét Tiszakerecsenyi Közös Önkormányzati Hivatal Barabási Kirendeltségének hirdetőtábláján, és a www.barabas.hupont.hu megnevezésű honlapján.

A határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be Barabás Község Helyi Választási Bizottságánál személyesen, levélben (4937 Barabás, Árpád út 7-9.), telefaxon (45/705-750), elektronikus levélben (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. október hó 16. napján 16.00 óráig megérkezzen.

A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen

a)      a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy

b)      a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.

A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van helye.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

a)     a kérelem a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,

b)     a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

c)      a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Indokolás

 A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 12. §-a szerint a polgármestert a település választópolgárai közvetlenül választják. Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

A Ve. 14. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.

A Ve. 44. § (1) bekezdése értelmében a választási bizottság az ügy érdemében határozatot, az eljárás során felmerült minden egyéb kérdésben jegyzőkönyvbe foglalt döntést hoz.

A Ve. 199. §-a kimondja, hogy a szavazatszámláló bizottság a szavazatok megszámlálását követően megállapítja a választás szavazóköri eredményét.

A Ve. 202. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a szavazóköri, valamint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni.

A Ve. 307/N. § (1) bekezdése értelmében a helyi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesíti a polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás vagy az egyéni választókerületi választás szavazóköri eredményeit, és megállapítja a választás eredményét.

A polgármester választás eredményének megállapítására szolgáló jegyzőkönyv mintáját a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet 26. melléklete állapítja meg.

A Helyi Választási Bizottság a fenti rendelkezéseknek megfelelően a szavazóköri jegyzőkönyv alapján összesítette Barabás település választókerületében a polgármesterre leadott szavazatokat és megállapította a választás eredményét, melyet két eredeti példányban elkészített „Szavazóköri jegyzőkönyv a polgármester választásáról” című jegyzőkönyvbe foglalt.

A Ve. 49. § (2) bekezdés értelmében a választási bizottság a határozatát - a személyes adatok kivételével - nyilvánosságra hozza. A Helyi Választási Bizottság a nyilvánosságra hozatal tekintetében a rendelkező részben foglaltak szerint intézkedett.

A Helyi Választási Bizottság határozata a fentiekben hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésein, 241. § (1) – (2) bekezdésén, 307/P. § (2) bekezdés c) pontján alapul.

 22/2019. (X.13.) határozat mellékleteként a polgármester választás eredményjegyzőkönyve a jegyzőkönyvhöz csatolva

 Barabás, 2019. október 13.

                                                                    Kósáné Berényi Zsuzsánna

                                                                     Helyi Választási Bizottság

                                                                                       Elnöke

pm_eredmeny_jkv_page-0001.jpg

- - - - - - - - - - o - - - - - - - - - - 

É R T E S Í T É S

 a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13-ai választásán Barabás községben jelöltként indulókról

KÉPVISELŐ - JELÖLTEK

sorrendje a Helyi Választási Bizottság 18/2019.(IX.9.) számú határozata alapján

1.   Váradi Viktor                         Független jelölt

2.   Vitéz Szilvia                           Független jelölt

3.   Daróczy Pál                            Független jelölt

4.   Varga Endre                           Független jelölt

5.   Hegedüs József Györgyné     Független jelölt

6.   Czeglédi Béla                          Független jelölt

7.   Lajos Sándor                          Független jelölt

8.   Biri Sándorné                         Független jelölt

9.   Beregszászi Csaba                 Független jelölt

10. Szalma Roland Márton          Független jelölt

11. Papp Zoltán                            Független jelölt

12. Demeter Istvánné                   Független jelölt

13. Solymosné Pécsi Katalin        Független jelölt

 

POLGÁRMESTER - JELÖLT

Daróczi Gábor                       Független jelölt

- - - - - - - - - - o - - - - - - - - - - 

Barabás Község Helyi Választási Bizottságának

18/2019. (IX.9.) számú határozata

 Az önkormányzati képviselő-jelöltek szavazólapon elfoglalt sorrendjének sorsolásáról

 A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve) 160. § (2) bekezdésébe meghatározott jogkörében eljárva Barabás Község Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: Választási Bizottság) a szavazólapon az önkormányzati képviselő-jelöltek sorrendjét, a sorsolást követően az alábbiak szerint állapítja meg:

1.      Váradi Viktor                              Független

2.      Vitéz Szilvia                                Független

3.      Daróczy Pál                                 Független

4.      Varga Endre                                Független

5.      Hegedüs József Györgyné           Független

6.      Czeglédi Béla                              Független

7.      Lajos Sándor                                Független

8.      Biri Sándorné                               Független

9.      Beregszászi Csaba                       Független

10.  Szalma Roland Márton                Független

11.  Papp Zoltán                                 Független

12.  Demeter Istvánné                        Független

13.  Solymosné Pécsi Katalin             Független

 A határozat ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye.

 A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható úgy, hogy az legkésőbb a Választási Bizottság szavazólap adattartalmának jóváhagyásáról szóló határozata meghozatalát követő napon megérkezzen a Választási Bizottsághoz.

 A választási bizottság határozata ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be bírósági felülvizsgálati kérelmet. Nem nyújthat be bírósági felülvizsgálati kérelmet az ügyben eljárt választási bizottság és annak tagja.

A bírósági felülvizsgálati kérelmet be lehet nyújtani személyesen (4937 Barabás, Árpád út 7-9., levélben (postacím: 4937 Barabás, Árpád út 7-9.), illetve olyan elektronikus dokumentumként, amelyet a kérelem benyújtónak jogi képviselője vagy a Ve. 224. § (5) bekezdésében meghatározott esetben a kérelem benyújtója minősített elektronikus aláírásával látott el.

A bíróság felülvizsgálati kérelmének tartalmaznia kell:

a)      A kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,

b)      A kérelem benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét) és – ha a lakcímétől

( székhelyétől ) eltér – postai értesítési címet,

c)      a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy a jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba –vétel számát.

 A bírósági felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

A bírósági felülvizsgálati kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

 I n d o k o l á s

A Ve. 160. § (2) alapján:

„(2) A választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák - annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították - sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után végzi el.”

 Fenti jogszabályi rendelkezésre tekintettel a Választási Bizottság 2019. szeptember 09-ei ülésén lebonyolította az önkormányzati képviselő-jelöltek sorsolását, és annak eredményét a rendelkező részben foglaltak szerint határozta meg.

 A határozat a Ve. 160. § (2) bekezdésén alapul. A sorsolás ellen a Ve 239. §-a alapján önálló fellebbezésnek nincs helye. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222-223. §-án, 224. § (3)-(4) bekezdésén, 225. §-án, 239. §-án, 240. § (2) bekezdésén alapul.

Barabás, 2019. szeptember 09.

                                                                      Kósáné Berényi Zsuzsánna

                                                                       Helyi Választási Bizottság

                                                                                       Elnöke

- - - - - - - - - - o - - - - - - - - - - 

Barabás Község Helyi Választási Bizottságának

16/2019. (IX.9.) számú határozata

Varga Endre egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

Barabás Község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: Választási Bizottság) - a 2019. szeptember hó 09. napján tartott ülésén a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán Varga Endre 4937 Barabás, Bem utca 45. szám alatti lakos egyéni listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő 

határozatot:

A Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán Varga Endre 4937 Barabás, Bem utca 45. szám alatti lakost egyéni listás képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a Választási Bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottsághoz. A fellebbezést Barabás Község Helyi Választási Bizottságánál kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, levélben (4937 Barabás, Árpád út 7-9.), telefaxon (45/705-750), elektronikus levélben (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

a)      a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra hivatkozást,

b)      a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

c)      a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

 Indokolás:

2019. szeptember hó 09. napján az E2 jelű formanyomtatványon Varga Endre 4937 Barabás, Bem utca 45. szám alatti lakos egyéni listás képviselőjelöltjeként történő bejelentése tárgyában érkezett kérelem a Helyi Választási Irodához (továbbiakban: Választási Iroda).

A Választási Iroda jelzése alapján a Választási Bizottság az eljárása során megállapította, hogy a jelöltté váláshoz szükséges ajánlások gyűjtése a Ve. 120. § (2) bekezdése és 121. § (2) bekezdése szerint 2019. augusztus 24. napjától kezdődik. A jelölt 2019. szeptember 09-én leadta az általa megigényelt valamennyi (2 db) ajánlóívet. A Választási Iroda rögzített 14 db ajánlást, amelyből 12 db az elfogadható. Ezzel a jelölt teljesítette a jelöltté válás azon feltételét, hogy 9 érvényes ajánlást be kell nyújtani.

A Választási Bizottság figyelemmel arra, hogy a jelöltté válás feltételei fennállnak, a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 124. § (2) bekezdése és 307/G. § alapozta meg.

A határozat a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 46. §-án, 127. § (1) és (3) bekezdésén, 133. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, 223-224. §-ain, valamint 307/P. § (2) bekezdés c) pontján, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Barabás, 2019. szeptember 09.

                                                                      Kósáné Berényi Zsuzsánna

                                                                       Helyi Választási Bizottság

                                                                                       Elnöke

- - - - - - - - - - o - - - - - - - - - - 

 Barabás Község Helyi Választási Bizottságának

 15/2019. (IX.9.) számú határozata

Szalma Roland Márton egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

 Barabás Község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: Választási Bizottság) - a 2019. szeptember hó 09. napján tartott ülésén a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán Szalma Roland Márton 4937 Barabás, Petőfi út 89. szám alatti lakos egyéni listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő 

 határozatot:

 A Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán Szalma Roland Márton 4937 Barabás, Petőfi út 89. szám alatti lakost egyéni listás képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.

 A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a Választási Bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottsághoz. A fellebbezést Barabás Község Helyi Választási Bizottságánál kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, levélben (4937 Barabás, Árpád út 7-9.), telefaxon (45/705-750), elektronikus levélben (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő.

 A fellebbezésnek tartalmaznia kell

 a)      a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra hivatkozást,

 b)      a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

 c)      a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

Indokolás:

 2019. szeptember hó 09. napján az E2 jelű formanyomtatványon Szalma Roland Márton 4937 Barabás, Petőfi út 89. szám alatti lakos egyéni listás képviselőjelöltjeként történő bejelentése tárgyában érkezett kérelem a Helyi Választási Irodához (továbbiakban: Választási Iroda).

 A Választási Iroda jelzése alapján a Választási Bizottság az eljárása során megállapította, hogy a jelöltté váláshoz szükséges ajánlások gyűjtése a Ve. 120. § (2) bekezdése és 121. § (2) bekezdése szerint 2019. augusztus 24. napjától kezdődik. A jelölt 2019. szeptember 09-én leadta az általa megigényelt valamennyi (2 db) ajánlóívet. A Választási Iroda rögzített 11 db ajánlást, amelyből 11 db az elfogadható. Ezzel a jelölt teljesítette a jelöltté válás azon feltételét, hogy 9 érvényes ajánlást be kell nyújtani.

 A Választási Bizottság figyelemmel arra, hogy a jelöltté válás feltételei fennállnak, a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 A Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 124. § (2) bekezdése és 307/G. § alapozta meg.

 A határozat a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 46. §-án, 127. § (1) és (3) bekezdésén, 133. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, 223-224. §-ain, valamint 307/P. § (2) bekezdés c) pontján, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 Barabás, 2019. szeptember 09.

                                                                      Kósáné Berényi Zsuzsánna

                                                                       Helyi Választási Bizottság

                                                                                        Elnöke

- - - - - - - - - - o - - - - - - - - - - 

 Barabás Község Helyi Választási Bizottságának

 14/2019. (IX.9.) számú határozata

Váradi Viktor egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

 Barabás Község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: Választási Bizottság) - a 2019. szeptember hó 09. napján tartott ülésén a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán Váradi Viktor 4937 Barabás, Rákóczi út 31. szám alatti lakos egyéni listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő 

 határozatot:

 A Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán Váradi Viktor 4937 Barabás, Rákóczi út 31. szám alatti lakost egyéni listás képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.

 A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a Választási Bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottsághoz. A fellebbezést Barabás Község Helyi Választási Bizottságánál kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, levélben (4937 Barabás, Árpád út 7-9.), telefaxon (45/705-750), elektronikus levélben (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

 a)      a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra hivatkozást,

 b)      a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

 c)      a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

 A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

Indokolás:

 2019. szeptember hó 09. napján az E2 jelű formanyomtatványon Váradi Viktor 4937 Barabás, Rákóczi út 31. szám alatti lakos egyéni listás képviselőjelöltjeként történő bejelentése tárgyában érkezett kérelem a Helyi Választási Irodához (továbbiakban: Választási Iroda).

 A Választási Iroda jelzése alapján a Választási Bizottság az eljárása során megállapította, hogy a jelöltté váláshoz szükséges ajánlások gyűjtése a Ve. 120. § (2) bekezdése és 121. § (2) bekezdése szerint 2019. augusztus 24. napjától kezdődik. A jelölt 2019. szeptember 09-én leadta az általa megigényelt valamennyi (2 db) ajánlóívet. A Választási Iroda rögzített 12 db ajánlást, amelyből 12 db az elfogadható. Ezzel a jelölt teljesítette a jelöltté válás azon feltételét, hogy 9 érvényes ajánlást be kell nyújtani.

 A Választási Bizottság figyelemmel arra, hogy a jelöltté válás feltételei fennállnak, a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 A Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 124. § (2) bekezdése és 307/G. § alapozta meg.

 A határozat a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 46. §-án, 127. § (1) és (3) bekezdésén, 133. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, 223-224. §-ain, valamint 307/P. § (2) bekezdés c) pontján, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 Barabás, 2019. szeptember 09.

                                                                     Kósáné Berényi Zsuzsánna

                                                                       Helyi Választási Bizottság

                                                                                         Elnöke

- - - - - - - - - - o - - - - - - - - - - 

 Barabás Község Helyi Választási Bizottságának

 13/2019. (IX.9.) számú határozata

  Czeglédi Béla egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

 Barabás Község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: Választási Bizottság) - a 2019. szeptember hó 09. napján tartott ülésén a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán Czeglédi Béla 4937 Barabás, Rákóczi út 35. szám alatti lakos egyéni listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő 

 határozatot:

 A Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán Czeglédi Béla 4937 Barabás, Rákóczi út 35. szám alatti lakost egyéni listás képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a Választási Bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottsághoz. A fellebbezést Barabás Község Helyi Választási Bizottságánál kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, levélben (4937 Barabás, Árpád út 7-9.), telefaxon (45/705-750), elektronikus levélben (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő.

 A fellebbezésnek tartalmaznia kell

 a)      a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra hivatkozást,

 b)      a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

 c)      a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

 A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

   Indokolás:

 2019. szeptember hó 09. napján az E2 jelű formanyomtatványon Czeglédi Béla 4937 Barabás, Rákóczi út 35. szám alatti lakos egyéni listás képviselőjelöltjeként történő bejelentése tárgyában érkezett kérelem a Helyi Választási Irodához (továbbiakban: Választási Iroda).

 A Választási Iroda jelzése alapján a Választási Bizottság az eljárása során megállapította, hogy a jelöltté váláshoz szükséges ajánlások gyűjtése a Ve. 120. § (2) bekezdése és 121. § (2) bekezdése szerint 2019. augusztus 24. napjától kezdődik. A jelölt 2019. szeptember 09-én leadta az általa megigényelt valamennyi (2 db) ajánlóívet. A Választási Iroda rögzített 16 db ajánlást, amelyből 15 db az elfogadható. Ezzel a jelölt teljesítette a jelöltté válás azon feltételét, hogy 9 érvényes ajánlást be kell nyújtani.

 A Választási Bizottság figyelemmel arra, hogy a jelöltté válás feltételei fennállnak, a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 A Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 124. § (2) bekezdése és 307/G. § alapozta meg.

 A határozat a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 46. §-án, 127. § (1) és (3) bekezdésén, 133. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, 223-224. §-ain, valamint 307/P. § (2) bekezdés c) pontján, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 Barabás, 2019. szeptember 09.

                                                                     Kósáné Berényi Zsuzsánna

                                                                      Helyi Választási Bizottság

                                                                                         Elnöke

- - - - - - - - - - o - - - - - - - - - - 

    Barabás Község Helyi Választási Bizottságának

12/2019. (IX.5.) számú határozata

 Demeter Istvánné egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

Barabás Község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: Választási Bizottság) - a 2019. szeptember hó 05. napján tartott ülésén a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán Demeter Istvánné 4937 Barabás, Árpád út 20. szám alatti lakos egyéni listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő 

határozatot:

A Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán Demeter Istvánné 4937 Barabás, Árpád út 20. szám alatti lakost egyéni listás képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a Választási Bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottsághoz. A fellebbezést Barabás Község Helyi Választási Bizottságánál kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, levélben (4937 Barabás, Árpád út 7-9.), telefaxon (45/705-750), elektronikus levélben (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 08-án 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

a)      a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra hivatkozást,

b)      a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

c)      a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

Indokolás:

2019. szeptember hó 05. napján az E2 jelű formanyomtatványon Demeter Istvánné 4937 Barabás, Árpád út 20. szám alatti lakos egyéni listás képviselőjelöltjeként történő bejelentése tárgyában érkezett kérelem a Helyi Választási Irodához (továbbiakban: Választási Iroda).

A Választási Iroda jelzése alapján a Választási Bizottság az eljárása során megállapította, hogy a jelöltté váláshoz szükséges ajánlások gyűjtése a Ve. 120. § (2) bekezdése és 121. § (2) bekezdése szerint 2019. augusztus 24. napjától kezdődik. A jelölt 2019. szeptember 05-én leadta az általa megigényelt valamennyi (2 db) ajánlóívet. A Választási Iroda rögzített 16 db ajánlást, amelyből 16 db az elfogadható. Ezzel a jelölt teljesítette a jelöltté válás azon feltételét, hogy 9 érvényes ajánlást be kell nyújtani.

A Választási Bizottság figyelemmel arra, hogy a jelöltté válás feltételei fennállnak, a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 124. § (2) bekezdése és 307/G. § alapozta meg.

A határozat a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 46. §-án, 127. § (1) és (3) bekezdésén, 133. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, 223-224. §-ain, valamint 307/P. § (2) bekezdés c) pontján, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Barabás, 2019. szeptember 05.

                                                                     Kósáné Berényi Zsuzsánna

                                                                     Helyi Választási Bizottság

                                                                                    Elnöke

- - - - - - - - - - o - - - - - - - - - - 

Barabás Község Helyi Választási Bizottságának

11/2019. (IX.5.) számú határozata

 Lajos Sándor egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

Barabás Község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: Választási Bizottság) - a 2019. szeptember hó 05. napján tartott ülésén a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán Lajos Sándor 4937 Barabás, Rákóczi út 41. szám alatti lakos egyéni listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő 

határozatot:

A Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán Lajos Sándor 4937 Barabás, Rákóczi út 41. szám alatti lakost egyéni listás képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a Választási Bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottsághoz. A fellebbezést Barabás Község Helyi Választási Bizottságánál kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, levélben (4937 Barabás, Árpád út 7-9.), telefaxon (45/705-750), elektronikus levélben (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 08-án 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

a)      a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra hivatkozást,

b)      a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

c)      a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

Indokolás:

2019. szeptember hó 05. napján az E2 jelű formanyomtatványon Lajos Sándor 4937 Barabás, Rákóczi út 41. szám alatti lakos egyéni listás képviselőjelöltjeként történő bejelentése tárgyában érkezett kérelem a Helyi Választási Irodához (továbbiakban: Választási Iroda).

A Választási Iroda jelzése alapján a Választási Bizottság az eljárása során megállapította, hogy a jelöltté váláshoz szükséges ajánlások gyűjtése a Ve. 120. § (2) bekezdése és 121. § (2) bekezdése szerint 2019. augusztus 24. napjától kezdődik. A jelölt 2019. szeptember 05-én leadta az általa megigényelt valamennyi (3 db) ajánlóívet. A Választási Iroda rögzített 19 db ajánlást, amelyből 19 db az elfogadható. Ezzel a jelölt teljesítette a jelöltté válás azon feltételét, hogy 9 érvényes ajánlást be kell nyújtani.

A Választási Bizottság figyelemmel arra, hogy a jelöltté válás feltételei fennállnak, a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 124. § (2) bekezdése és 307/G. § alapozta meg.

A határozat a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 46. §-án, 127. § (1) és (3) bekezdésén, 133. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, 223-224. §-ain, valamint 307/P. § (2) bekezdés c) pontján, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Barabás, 2019. szeptember 05.

                                                                      Kósáné Berényi Zsuzsánna

                                                                       Helyi Választási Bizottság

                                                                                       Elnöke

- - - - - - - - - - o - - - - - - - - - - 

Barabás Község Helyi Választási Bizottságának

10/2019. (IX.5.) számú határozata

 Hegedüs József Györgyné egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

Barabás Község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: Választási Bizottság) - a 2019. szeptember hó 05. napján tartott ülésén a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán Hegedüs József Györgyné 4937 Barabás, Kossuth utca 5. szám alatti lakos egyéni listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő 

határozatot:

A Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán Hegedüs József Györgyné 4937 Barabás, Kossuth utca 5. szám alatti lakost egyéni listás képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a Választási Bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottsághoz. A fellebbezést Barabás Község Helyi Választási Bizottságánál kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, levélben (4937 Barabás, Árpád út 7-9.), telefaxon (45/705-750), elektronikus levélben (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 08-án 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

a)      a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra hivatkozást,

b)      a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

c)      a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

Indokolás:

2019. szeptember hó 04. napján az E2 jelű formanyomtatványon Hegedüs József Györgyné 4937 Barabás, Kossuth utca 5. szám alatti lakos egyéni listás képviselőjelöltjeként történő bejelentése tárgyában érkezett kérelem a Helyi Választási Irodához (továbbiakban: Választási Iroda).

A Választási Iroda jelzése alapján a Választási Bizottság az eljárása során megállapította, hogy a jelöltté váláshoz szükséges ajánlások gyűjtése a Ve. 120. § (2) bekezdése és 121. § (2) bekezdése szerint 2019. augusztus 24. napjától kezdődik. A jelölt 2019. szeptember 04-én leadta az általa megigényelt valamennyi (10 db) ajánlóívet. A Választási Iroda rögzített 80 db ajánlást, amelyből 74 db az elfogadható. Ezzel a jelölt teljesítette a jelöltté válás azon feltételét, hogy 9 érvényes ajánlást be kell nyújtani.

A Választási Bizottság figyelemmel arra, hogy a jelöltté válás feltételei fennállnak, a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 124. § (2) bekezdése és 307/G. § alapozta meg.

A határozat a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 46. §-án, 127. § (1) és (3) bekezdésén, 133. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, 223-224. §-ain, valamint 307/P. § (2) bekezdés c) pontján, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Barabás, 2019. szeptember 05.

                                                                      Kósáné Berényi Zsuzsánna

                                                                       Helyi Választási Bizottság

                                                                                       Elnöke

- - - - - - - - - - o - - - - - - - - - - 

Barabás Község Helyi Választási Bizottságának

9/2019. (IX.2.) számú határozata

Daróczy Pál egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

Barabás Község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: Választási Bizottság) - a 2019. szeptember hó 02. napján tartott ülésén a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán Daróczy Pál 4937 Barabás, Árpád út 45. szám alatti lakos egyéni listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő 

határozatot:

A Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán Daróczy Pál 4937 Barabás, Árpád út 45. szám alatti lakost egyéni listás képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a Választási Bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottsághoz. A fellebbezést Barabás Község Helyi Választási Bizottságánál kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, levélben (4937 Barabás, Árpád út 7-9.), telefaxon (45/705-750), elektronikus levélben (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 05-én 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

a)      a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra hivatkozást,

b)      a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

c)      a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

Indokolás:

2019. augusztus hó 30. napján az E2 jelű formanyomtatványon Daróczy Pál 4937 Barabás, Árpád út 45. szám alatti lakos egyéni listás képviselőjelöltjeként történő bejelentése tárgyában érkezett kérelem a Helyi Választási Irodához (továbbiakban: Választási Iroda).

A Választási Iroda jelzése alapján a Választási Bizottság az eljárása során megállapította, hogy a jelöltté váláshoz szükséges ajánlások gyűjtése a Ve. 120. § (2) bekezdése és 121. § (2) bekezdése szerint 2019. augusztus 24. napjától kezdődik. A jelölt 2019. augusztus 30-án leadta az általa megigényelt valamennyi (2 db) ajánlóívet. A Választási Iroda rögzített 15 db ajánlást, amelyből 15 db az elfogadható. Ezzel a jelölt teljesítette a jelöltté válás azon feltételét, hogy 9 érvényes ajánlást be kell nyújtani.

A Választási Bizottság figyelemmel arra, hogy a jelöltté válás feltételei fennállnak, a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 124. § (2) bekezdése és 307/G. § alapozta meg.

A határozat a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 46. §-án, 127. § (1) és (3) bekezdésén, 133. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, 223-224. §-ain, valamint 307/P. § (2) bekezdés c) pontján, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Barabás, 2019. szeptember 02.

                                                                    Kósáné Berényi Zsuzsánna

                                                                     Helyi Választási Bizottság

                                                                     Elnöke

- - - - - - - - - - o - - - - - - - - - - 

Barabás Község Helyi Választási Bizottságának

8/2019. (IX.2.) számú határozata

 Biri Sándrné egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

Barabás Község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: Választási Bizottság) - a 2019. szeptember hó 02. napján tartott ülésén a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán Biri Sándorné 4937 Barabás, Rákóczi út 21. szám alatti lakos egyéni listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő 

határozatot:

A Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán Biri Sándorné 4937 Barabás, Rákóczi út 21. szám alatti lakost egyéni listás képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a Választási Bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottsághoz. A fellebbezést Barabás Község Helyi Választási Bizottságánál kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, levélben (4937 Barabás, Árpád út 7-9.), telefaxon (45/705-750), elektronikus levélben (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 05-én 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

a)      a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra hivatkozást,

b)      a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

c)      a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

Indokolás:

2019. augusztus hó 29. napján az E2 jelű formanyomtatványon Biri Sándorné 4937 Barabás, Rákóczi út 21. szám alatti lakos egyéni listás képviselőjelöltjeként történő bejelentése tárgyában érkezett kérelem a Helyi Választási Irodához (továbbiakban: Választási Iroda).

A Választási Iroda jelzése alapján a Választási Bizottság az eljárása során megállapította, hogy a jelöltté váláshoz szükséges ajánlások gyűjtése a Ve. 120. § (2) bekezdése és 121. § (2) bekezdése szerint 2019. augusztus 24. napjától kezdődik. A jelölt 2019. augusztus 29-én leadta az általa megigényelt valamennyi (2 db) ajánlóívet. A Választási Iroda rögzített 12 db ajánlást, amelyből 12 db az elfogadható. Ezzel a jelölt teljesítette a jelöltté válás azon feltételét, hogy 9 érvényes ajánlást be kell nyújtani.

A Választási Bizottság figyelemmel arra, hogy a jelöltté válás feltételei fennállnak, a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 124. § (2) bekezdése és 307/G. § alapozta meg.

A határozat a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 46. §-án, 127. § (1) és (3) bekezdésén, 133. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, 223-224. §-ain, valamint 307/P. § (2) bekezdés c) pontján, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Barabás, 2019. szeptember 02.

                                                                  Kósáné Berényi Zsuzsánna

                                                                   Helyi Választási Bizottság

                                                                                    Elnöke

- - - - - - - - - - o - - - - - - - - - - 

Barabás Község Helyi Választási Bizottságának

7/2019. (VIII.28.) számú határozata

 Solymosné Pécsi Katalin egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

Barabás Község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: Választási Bizottság) - a 2019. augusztus hó 28. napján tartott ülésén a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán Solymosné Pécsi Katalin 4937 Barabás, Árpád út 110. szám alatti lakos egyéni listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő

határozatot:

A Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán Solymosné Pécsi Katalin 4937 Barabás, Árpád út 110. szám alatti lakost egyéni listás képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a Választási Bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottsághoz. A fellebbezést Barabás Község Helyi Választási Bizottságánál kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, levélben (4937 Barabás, Árpád út 7-9.), telefaxon (45/705-750), elektronikus levélben (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. augusztus 31-én 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

a)      a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra hivatkozást,

b)      a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

c)      a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

Indokolás:

2019. augusztus hó 28. napján az E2 jelű formanyomtatványon Solymosné Pécsi Katalin 4937 Barabás, Árpád út 110. szám alatti lakos egyéni listás képviselőjelöltjeként történő bejelentése tárgyában érkezett kérelem a Helyi Választási Irodához (továbbiakban: Választási Iroda).

A Választási Iroda jelzése alapján a Választási Bizottság az eljárása során megállapította, hogy a jelöltté váláshoz szükséges ajánlások gyűjtése a Ve. 120. § (2) bekezdése és 121. § (2) bekezdése szerint 2019. augusztus 24. napjától kezdődik. A jelölt 2019. augusztus 28-án leadta az általa megigényelt valamennyi (2 db) ajánlóívet. A Választási Iroda rögzített 11 db ajánlást, amelyből 11 db az elfogadható. Ezzel a jelölt teljesítette a jelöltté válás azon feltételét, hogy 9 érvényes ajánlást be kell nyújtani.

A Választási Bizottság figyelemmel arra, hogy a jelöltté válás feltételei fennállnak, a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 124. § (2) bekezdése és 307/G. § alapozta meg.

A határozat a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 46. §-án, 127. § (1) és (3) bekezdésén, 133. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, 223-224. §-ain, valamint 307/P. § (2) bekezdés c) pontján, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Barabás, 2019. augusztus 28.

                                                                     Kósáné Berényi Zsuzsánna

                                                                      Helyi Választási Bizottság

elnöke