2021. szeptember 28.

Kedvezményezett neve: Barabás Község Önkormányzata

A projekt címe: Barabás belterületi csapadékvíz elvezetés

A szerződött támogatás összege: 319.771.868,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. 12. 31.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00025

 A projekt tartalmának bemutatása:

A beruházás célja a település csapadékvíz elvezető hálózatának átépítésével, rekonstrukciójával a belvízkárok csökkentése és megelőzése az élet- és a vagyonvédelem érdekében. A tavaszi hóolvadásból és a záporokból származó csapadékvizek elvezetésének, befogadóba juttatásának biztosítása, a talajvízszint káros megemelkedésének megakadályozása.

A fő feladat a belterületi utak mentén és a hozzá csatlakozó ingatlanok előtt a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése, ill. a meglévő rendszer felújítása, olyan szintre, hogy az a mértékadó csapadékot minden időben a leggyorsabban képes legyen elvezetni a legközelebbi befogadóba. A csatornákat a helyi építési szabályzat szerint a szűk belterületi utaknál csak zártan szabad létesíteni. A többi útárkot pedig burkolni szükséges a könnyebb karbantartás, a kisebb fenntartási költségek és a jó vízelvezető képesség érdekében. A burkolathoz korszerű burkoló elemeket kell használni, melynek az élettartama hosszú. Megvalósítási helyszínek: Barabás 365,, 266., 0132. és 305. helyrajzi számú ingatlanok.

A csapadékvíz-elvezető hálózatok megépítésével célunk a környezet rendezett kialakítása, az időtálló, esztétikus és környezetbe illeszkedő műszaki megoldások alkalmazása (pl.: burkolatok, kapubejárók, zárt csatorna, padkarendezés). Zárt csatorna építését csak ott tervezünk, ahol indokolt. A meglévő zárt csatorna szakaszok átépítendők.

Átfogó cél a településrész infrastrukturális állapotának javítása és a belterület helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése által.

Tervezett létesítmény összes hossza: 2357,7 m.

_______________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________